Voda je najpomembnejša življenjska spojina, saj je od nje odvisno življenje. Kjer ni vode, ni življenja.

Voda v naravi nenehno kroži, in sicer z izhlapevanjem s površin morij, oceanov, jezer, rek, z zasneženih in zaledenelih površin in zemeljskih tal, ter z zgorevanjem organskih snovi, lesa, premoga in se kasneje s padavinami vrača na površino. Padavine, ki padejo na zemljo, pridejo v podtalnico ali iz zgornjih slojev spet izhlapijo.

Medtem, ko voda kroži po Zemlji, pobira različne primesi. Med njimi so tudi teke, ki so škodljive za živa bitja. Razpadajoče organske snovi, raztopljeni minerali in plini so snovi, ki jih vsebuje onesnažena voda. Voda se v zraku lahko onesnaži s plini, raztopinami škodljivih snovi in trdnimi delci, na kopnem pa z odpadnimi vodami industrije, kmetijskih in prometnih površin, ter z odlagališči odpadkov. Vodo onesnažuje tudi gospodinjstvo. Glavni krivec za onesnaževanje voda je človek.

Pri umetnem onesnaževanju voda je najpomembnejša sposobnost reke same, da sprejete odpadne vode onesnaževalcev biološko samoočisti. Če odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih bakterije in plesni ne morejo razkrojiti, so potrebni zapleteni fizikalni in kemijski procesi, da se voda očisti. Med onesnaževalce vode sodijo tudi težke kovine, kot so svinec, cink, kositer, nikelj, ki jih odstranijo z bolj zapletenimi tehnološkimi postopki v čistilnih napravah.