Z izrazom hidrosfera razumemo vso vodo na našem planetu: na zemlji, pod njo in v zraku. Hidrosfera so oceani in morja (daleč največji del vode na planetu – 97 odstotkov), pa tudi reke in jezera, potoki, podzemne vode in ledeniki. Zanimivo je, da je hidrosfera od nastanka človeške vrste ves čas enaka in da kroži danes natanko ista voda kot pred deset in deset tisoč leti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je na Zemlji 1,4 krat 10.000.000.000 kubičnih kilometrov vode. V zraku se vsak trenutek nahaja le 0,001 odstotka te količine, precej vode pa je v vsakem trenutku 'shranjene' tudi v živih organizmih (rastlinah, živalih, ljudeh). V polarnem ledu Arktike in Antarktike je shranjena večina zalog pitne vode. Prav nenehno kroženje vode, ki mu rečemo vodni krog, in ki se v enaki obliki in z enako količino vode dogaja, odkar vemo za naš planet, je bistveni pogoj življenja na njem.