Izločena ali zavržena zdravila običajno končajo v talni vodi, ki jo nato vsi uporabljamo za pitje, kuhanje in pranje.

Problematika ostankov zdravil v vodi je pomembna, a vendar velikokrat spregledana okoljska tema. Zaradi rasti svetovne populacije in starajočega se prebivalstva v razvitih državah se uporaba zdravil povečuje, kar postaja vse hujši okoljski problem. Prisotnost antibiotikov v vodi je lahko problematična, ker vodi v razvoj tolerance oz. odpornosti teh mikroorganizmov, ki lahko potem postanejo veliko bolj patogeni za človeka – ne da se jih več zdravit, ker se novi antibiotiki ne odkrivajo. To pa je dolgoročni problem.

Na Fakulteti za farmacijo so naredili obsežno raziskavo o ostankih zdravil v odpadnih, površinskih in pitnih vodah. Rezultati so razkrili, da se v odpadnih vodah stalno pojavlja 30 od skupno 104 zdravilnih učinkovin, ki so jih iskali. Precej manj jih je v pitni vodi. Po iztoku iz čistilnih naprav se namreč njihova koncentracija močno zniža. Pitna voda v Sloveniji je za zdaj še zelo dobra, poudarja Jurij Trontelj s Fakultete za farmacijo.