Večina kemikalij, ki jih uporabljamo doma, lahko povzroči skrb vzbujajoče škodljive učinke. Veliko jih je okolje onesnažilo že v postopku proizvodnje, še preden smo jih sploh uporabili. Že proizvodnja izdelkov, ki vsebujejo kemikalije, povzroča onesnaževanje tako vode kot zraka. 

Ameriški raziskovalci z Univerze v Koloradu so se osredotočili na hlapne organske spojine, ki jih najdemo na primer v čistilih in barvah oziroma v izdelkih iz nafte. Raziskovalci so pod drobnogled vzeli ocene ameriške agencije za zaščito okolja, ki pravi, da približno 75 odstotkov hlapnih organskih spojin, ki jih sproščajo izdelki iz nafte, pripada pogonskim gorivom. Le 25 odstotkov izpustov naj bi povzročile različne kemikalije. Študija univerze v Koloradu je ugotovila, da skoraj polovica emisij hlapnih organskih spojin pripada drugim izdelkom iz nafte, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu.

Če se zavedamo, da količinsko neprimerno več nafte porabimo za pogonska goriva kot za druge izdelke, so rezultati raziskav zelo presenetljivi. Razlog, da smo razmerje med onesnaževalci prej ocenjevali drugače, je najverjetneje v dejstvu, da so regulacije in kontrole emisij motornih vozil dokaj uspešne. Ko smo se kot družba osredotočali nanje, pa so hlapi, ki jih sproščajo kemikalije, ušli izpod nadzora.